Veri gizliliği politikası

Bölüm. 1. Genel

Kişisel verilerinizi (örn. unvan, ad, adres, e-posta adresi, telefon numarası) yalnızca Alman veri koruma yasası hükümlerine ve Avrupa Birliği'nin (AB) veri koruma yasasına uygun olarak işleyeceğiz. Aşağıdaki hükümler, işleme amaçları, alıcılar, yasal dayanaklar ve saklama süreleri hakkında bilgilerin yanı sıra, ayrıca haklarınız ve veri işlemenize ilişkin denetleyici hakkında sizi bilgilendirecektir. Bu gizlilik politikası yalnızca web sitelerimiz için geçerlidir. Sayfalarımızdaki bağlantılar aracılığıyla başka sitelere yönlendirilirseniz, lütfen verilerinizin oradaki ilgili kullanımı hakkında bilgi edinin.

Bölüm. 2 Bize Ulaşın

(1) İşleme Amacı
Bize e-posta, iletişim formu vb. ile sağladığınız kişisel verilerinizi , sorularınızı yanıtlamak ve ilgilenmek için işliyoruz. Bize kişisel verilerinizi vermek zorunda değilsiniz. Ancak, e-posta adresinizi vermeden size e-posta ile cevap veremeyiz.

(2) Yasal dayanak
a) Verilerinizin işlenmesi için açık rızanız verilmişse, bu işlemenin hukuki dayanağı GDPR'nin 6 (1) (a)Maddesinde belirtilmiştir.
b) Kişisel verileriniz sözleşmenin ifası amacıyla işleniyorsa, bu işlemenin hukuki dayanağı GDPR'nin 6 (1) (a)Maddesinde belirtilmiştir.
c) Diğer tüm durumlar için (özellikle iletişim formu kullanıldığında) yasal dayanak aşağıda GDPR'nin 6 (1) (a)Maddesinde belirtilmiştir. GDPR Madde 6 (1)(f) uyarınca gerçekleştirilen ve özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle doğrudan pazarlamaya hizmet etmeyen verilerin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkınız vardır.

Ancak doğrudan pazarlama durumunda, herhangi bir neden belirtmeksizin herhangi bir zamanda işlemeye itiraz edebilirsiniz

(3) Yasal önem
Veri işleme konusundaki yasal önemimiz, sizinle zamanında iletişim kurmak ve sorularınızı uygun maliyetli bir şekilde yanıtlamaktır. Bize adresinizi verirseniz, doğrudan posta pazarlaması için kullanma hakkımızı saklı tutarız. Verileri verimli bir şekilde aktararak (örneğin bir takma ad kullanarak) veri korumasına olan ilginizi koruyabilirsiniz.

(4) Alıcı kategorileri
İçerik sağlayıcısı, doğrudan pazarlama için hizmet sağlayıcı

(5) Depolama süresi
Sorularınızın veya sorularınızın tamamen açıklığa kavuşturulduğu durumlardan anlaşılabiliyorsa verileriniz silinecektir. Ancak, bir sözleşme akdedilirse, ticaret ve vergi kanununun gerektirdiği veriler, kanunların gerektirdiği süreler boyunca tarafımızca saklanacaktır, örn. genellikle on yıldır (bkz. § 257 HGB, § 147 AO).

(6) İptal hakkı
Onayınıza uygun olarak herhangi bir zamanda veri işleme için onayınızı iptal etme hakkına sahipsiniz.

Bölüm.3 Daha fazla bilgi

Google Haritalar: Bu web sitesi Google Inc.'den Google Haritalar'ı kullanır. Google Haritalar'ı kullandığınızda, IP adresiniz de dahil olmak üzere bu web sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler ABD'de Google'a ait bir sunucuya iletilir ve burada saklanır. Bu web sitesini kullanarak, bu bağlamda Google, temsilcilerinden biri veya üçüncü taraf tedarikçiler tarafından otomatik olarak toplanan verilerinizin kaydedilmesini, işlenmesini ve kullanılmasını kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. Daha fazla bilgi için lütfen adresindeki Google'ın gizlilik politikasına bakın: www.google.de/policies/privacy

Bölüm 4. Çerezler hakkında bilgi

(1) İşleme Amacı
Bu web sitesinde teknik olarak gerekli çerezler kullanılmaktadır. Bunlar, bilgisayar sisteminizde internet tarayıcınız tarafından veya içinde saklanan küçük metin dosyalarıdır.

(2) Yasal dayanak
Bu tür işlemenin yasal dayanağı, GDPR'nin 6 (1) (f) Maddesinde belirtilmiştir.

(3) Yasal önem
Yasal önemimiz, web sitemizin işlevselliğidir. Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz. Bu, veri korumasına olan ilginizi korur.

(4) Depolama süresi
Teknik olarak gerekli çerezler genellikle tarayıcı kapatıldığında silinir. Kalıcı çerezlerin geçerlilik süresi birkaç dakikadan birkaç yıla kadar farklıdır.

(5) İtiraz hakkı
Kişisel verileriniz işleniyorsa, GDPR açısından "veri sahibisiniz" ve denetleyiciye karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz.

Bölüm 5. Veri sahibinin hakları

Kişisel verileriniz işleniyorsa, GDPR açısından "veri sahibisiniz" ve denetleyiciye karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1. Veri sahibinin erişim hakkı
Denetleyiciden kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini onaylamasını isteyebilirsiniz. Bu tür bir işleme durumunda, denetleyiciden aşağıdaki bilgileri talep edebilirsiniz:
(1) kişisel verilerin işlenme amaçları;
(2) ilgili kişisel veri kategorileri;
(3) kişisel verilerin açıldığı veya açılabileceği alıcılar veya alıcı kategorileri;
(4) Kişisel verilerin tahmini olarak saklanacağı süre, veya mümkün değilse o dönemi belirlemek için kullanılan kriterler;
(5) denetçiden kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı veya veri sahibine ilişkin kişisel verilerin işlenmesini kısıtlama veya bu işlemeye itiraz etme hakkı;
(6) bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı;
(7) kişisel verilerin veri sahibinden toplanmaması durumunda, verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgilere sahip olma hakkı;
(8) GDPR Madde 22 (1) ve (4) uyarınca profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık ve sonuçları hakkında sizin için anlamlı bilgiler ve bu tür işlemenin amaçlanan etkileri.
Veri sahibi olarak, sizinle ilgili kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgilendirilme hakkınız vardır. Bu bağlamda, aktarımla ilgili GDPR Madde 46 uyarınca uygun önlemler hakkında bilgilendirilmeyi talep edebilirsiniz.

2. Düzeltme hakkı
İşlenen kişisel verilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda, denetleyiciden kişisel verilerinizi düzeltme ve/veya tamamlama hakkına sahipsiniz. Denetleyici, düzeltmeyi gecikmeden yapmalıdır.

3. İşlemenin kısıtlanması hakkı
Aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu durumlarda denetçinin veri işleme kısıtlamasını alma hakkınız vardır:
(1) sizinle ilgili kişisel verilerin doğruluğuna, denetleyicinin kişisel verilerin doğruluğunu onaylamasını sağlayan bir süre boyunca itiraz ederseniz;
(2) işlemenin usulsüz olması ve kişisel verileri silmeyi reddetmeniz ve bunun yerine kişisel verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmeniz;
(3) kontrolörün artık işleme amaçları için kişisel verilere ihtiyacı olmaması,ancak yasal iddiaları oluşturmak, uygulamak veya savunmak için onlara ihtiyacınız var; veya
(4) GDPR Madde 21 (1) uyarınca işlemeye karşı bir itirazda bulunduysanız ve denetleyicinin yasal nedenlerinin gerekçelerinizi aşıp aşmadığı henüz belirlenmediyse.
Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlandığı durumlarda, bu tür veriler, saklama hariç olmak üzere, yalnızca sizin izninizle veya yasal hak taleplerinin oluşturulması, uygulanması veya savunulması amacıyla veya başka bir doğal kişinin haklarının korunması amacıyla veya tüzel kişi veya Birliğin veya bir Üye Devletin önemli bir kamu menfaati nedeniyle veriler işlenebilir.
İşleme kısıtlaması yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak kısıtlanmışsa, işleme kısıtlaması kaldırılmadan önce denetçi tarafından bilgilendirileceksiniz.

4. Silme hakkı
a) Silme yükümlülüğü
Denetçiden kişisel verilerinizin derhal silinmesini talep etme hakkına sahipsiniz ve denetçi aşağıdaki sebeplerden birinin geçerli olduğu durumlarda bu verileri gecikmeksizin silmekle yükümlüdür:
(1) kişisel verilerin toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli olmaması;
(2) GDPR Madde 6 (1)'in (a) bendi veya GDPR'nin Madde 9 (2) (a) bendi uyarınca işlemenin dayandığı onayınızı geri çekersiniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoksa;
(3) GDPR'nin 21 (1) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz ettiğinizde ve işleme için yasal bir neden bulunmadığında veya GDPR'nin 21 (2) Maddesi uyarınca işlemeye itiraz ettiğinizde;
(4) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmiş olması;
(5) kişisel verilerinizin, denetleyicinin tabi olduğu Birlik veya Üye Devlet hukukundaki yasal bir yükümlülüğe uygunluk amacıyla silinmesi gerekir;
(6) kişisel verileriniz, Madde 8 (1)'de atıfta bulunulan teklif enformasyon toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

b) Diğer denetçileri (üçüncü şahısları) bilgilendirme yükümlülüğü
Denetçi kişisel verilerinizi kamuya açmışsa ve GDPR'nin 17 (1) Maddesi uyarınca bunları silmek zorundaysa, mevcut teknolojiyi ve teknik önlemler dahil uygulama maliyetini dikkate alarak makul adımları atmalıdır, İlgili kişi olarak sizin bu kişisel verilere yönelik herhangi bir bağlantının silinmesini veya kopyalanmasını veya çoğaltılmasını talep ettiğiniz kişisel verileri işleyen denetçileri bilgilendirme.
Sorumlu kişi, sizinle ilgili kişisel verileri kamuya açıklamışsa ve GDPR Madde 17 (1) uyarınca silmek zorundaysa, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak teknik önlemler de dahil olmak üzere uygun önlemleri alacağını, Kişisel verileri işleyen sorumluları, veri sahibi olarak, bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıları veya bu kişisel verilerin kopyalarını veya kopyalarını silmelerini talep ettiğiniz konusunda bilgilendirmek.

c) İstisnalar
Silme hakkı, işlemenin gerekli olduğu durumlarda geçerli değildir:
(1) ifade ve bilgi özgürlüğü hakkının kullanılması için;
(2) Birlik veya denetleyicinin tabi olduğu Üye Devletlerin yasalarına göre işlemeyi gerektiren yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi veya kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için veya kontrolöre devredilen resmi yetkinin kullanılması;
(3) GDPR'nin 9 (2) maddesinin (h) ve (i) bentleri ve ayrıca 9 (3) maddesi uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu yararı nedenleriyle;
(4) 89 (1) maddesi uyarınca kamu yararına arşivleme, bilimsel veya tarihi araştırmalar veya istatistiksel amaçlar için, 1. paragrafta atıfta bulunulan hakkın, bu tür işleme amaçlarına ulaşılmasını imkansız hale getirmesi veya ciddi şekilde bozması muhtemel olduğu sürece; veya
(5) yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

5. Bildirim yükümlülüğü
Kişisel verilerinizin işlenmesini düzeltme, silme veya kısıtlama hakkınızı kullandıysanız, denetleyici, bunun imkansız olduğu kanıtlanmadıkça veya orantısız bir çaba gerektirmedikçe, kişisel verilerin açıldığı tüm alıcıları bu düzeltme veya verilerin silinmesi veya işlemenin sınırlandırılması konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu alıcılar hakkında denetçi tarafından bilgilendirilme hakkına sahipsiniz.

6. Veri taşınabilirliği hakkı
Veri denetleyicisine sağladığınız sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde alma hakkına sahipsiniz. Ek olarak, bu verileri, kişisel verilerle sağlanan denetçi tarafından herhangi bir engelleme olmaksızın başka bir denetçiye iletme hakkına, şu durumlarda sahipsiniz:
(1) Veri işleme, Madde 6 (1)'in (a) bendi veya Madde 9 (2)'nin (a) bendi uyarınca bir rızaya veya Madde 6 (1)'in (b) bendi uyarınca bir sözleşmeye dayanmaktadır; ve
(2) veri işleme otomatik araçlar kullanılarak taşınabilir.
Bu hakkı kullanırken, teknik olarak mümkün olduğu sürece, kişisel verilerinizin doğrudan bir denetçiden diğerine iletilmesini sağlama hakkına da sahipsiniz. Diğer kişilerin özgürlükleri ve hakları bundan etkilenmez.

Veri taşınabilirliği hakkı, kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya veri sorumlusuna verilen resmi yetkinin kullanılması için gerekli olan kişisel verilerin işlenmesi için geçerli değildir.

7. İtiraz hakkı
Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, sizinle ilgili kişisel verilerin 6 (1) maddesinin (e) veya (f) bentlerine dayalı olarak işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Denetçi, işleme için; çıkarlarınız, haklarınız ve özgürlüklerinizden daha ağır basan zorunlu meşru gerekçeler olduğunu kanıtlamadıkça veya işleme, yasal talepler oluşturmaya, uygulamaya veya savunmaya hizmet etmedikçe, sizinle ilgili kişisel verileri artık işlemeyecektir. Sizinle ilgili kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlendiği durumlarda, bu tür pazarlama amacıyla sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkınız vardır; bu aynı zamanda bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu sürece profil oluşturma için de geçerlidir.

Doğrudan pazarlama amacıyla işlemeye itiraz ettiğinizde, sizinle ilgili kişisel veriler artık bu amaçlar için işlenmeyecektir.

Bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı bağlamında ve 2002/58/EC Direktifine bakılmaksızın, teknik tanımlamaları kullanarak otomatik yollarla itiraz hakkınızı kullanma olanağına sahipsiniz.

8. Veri Koruma Yasası uyarınca rıza beyanını geri çekme hakkı
Veri Koruma Yasası uyarınca herhangi bir zamanda onay beyanınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanın geri alınması, geri alınana kadar rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemez.

9. Profil oluşturma dahil otomatik bireysel karar verme
Profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı, üzerinizde yasal etkisi olan veya sizi benzer şekilde önemli ölçüde olumsuz etkileyen bir karara tabi olmama hakkınız vardır.
Bu karar aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

(1) sizinle bir veri denetçisi arasında bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifasının gerekli olması;
(2) denetleyicinin tabi olduğu ve haklarınızı ve özgürlüklerinizi ve hukuki çıkarlarınızı korumak için uygun önlemleri belirleyen Birlik veya Üye Devlet hukuku tarafından yetkilendirilmişse; veya
(3) açık rızanıza dayanmaktadır.

Ancak, bu kararlar, Madde 9 (2)'nin (a) veya (g) bentleri geçerli olmadıkça, Madde 9 (1) uyarınca özel kategorilerdeki kişisel verilere dayanamaz ve hak ve özgürlükleri ve yasal menfaatinizi korumak için uygun önlemler mevcuttur.

(1) ve (3)'te atıfta bulunulan durumlarla ilgili olarak, veri sorumlusu, hak ve özgürlüklerini korumak ve meşru menfaatleriniz, en azından veri sorumlusu adına insan müdahalesi alma, kendi pozisyonunu belirtme ve karara itiraz etme hakkı için uygun önlemleri almak zorundadır.

10. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı
Kişisel verilerinizin işlenmesinin bu Yönetmeliği ihlal ettiğini düşünüyorsanız , diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna sakınca getirmeksizin, özellikle mutat ikametgahınızın, iş yerinizin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu Üye Devlette bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.

Şikayetin sunulduğu denetim makamı, 78. madde uyarınca yargı yolu olasılığı da dahil olmak üzere şikayetin ilerleyişi ve sonucu hakkında şikayetçiyi bilgilendirecektir.

 

Veri işlemeden sorumlu:
myplant Turkey Diş Ürünleri Ticaret A.Ş.
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3K/13
Vadistanbul 2B Blok Kat: 2, Sarıyer, İstanbul
myplant Turkey Diş Ürünleri Ticaret A.Ş.
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No: 3K/13
Vadistanbul 2B Blok Kat 2
Sarıyer, İstanbul
Tel.: +90 212 706 02 29
[email protected]
www.myplant-dental.com
Fax +49 2131 2012-222
E-Mail: [email protected]

Veri koruma görevlimizin iletişim bilgileri:
myplant Turkey Diş Ürünleri Ticaret A.Ş.
Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No:3K/13
Vadistanbul 2B Blok Kat: 2, Sarıyer, İstanbul
[email protected]

tarafından üretilen ve güncellenen belge: janolaw AG.