AlgOss
Doğal kemık rejenerasyonu

Kirmizi alglerden elde edılen fıkogreftler

80'lerin başında, Profesör Dr. Dr. Rolf Ewers ve ekibi Almanya, Kiel'de doğal gözenekli, biyolojik ancak hayvansal olmayan kemik grefti için bir alternatif bir proje başlattı. Bu bağlamda, insan dentin ve kemiğine benzer şekilde bitki yapısını (hücre duvarları) stabilize etmek için benzersiz bir birbirine bağlı mikro gözenekli yapı iskeleti oluşturan kırmızı deniz alglerini buldu. Bu alg türevli (fikojenik) inorganik, birbirine bağlı mikro gözenekli kalsiyum fosfat kemik greftlerinin doğuşuydu.

O zaman kırmızı alglerden saf hidroksiapatit granül geliştirildi. Bu ilk bitki türevi hidroksiapatit (HA, AlgOss 100) 1989'dan beri klinik kullanımda osseokonduktif, neredeyse tamamen rezorbe olabilir, güvenli ve etkili bir biyomateryal olduğu kanıtlandı ve ilk olarak Friedrichsfeld GmbH tarafından Algipore markası altında satışa sunuldu.

Bifazik kemik grefti AlgOss 20-80, bu doğal materyalin emilimini hızlandırmak için saf fikojenik HA'nın daha da geliştirilmesidir. hidroksiapatit ve ß-trikalsiyum fosfattan oluşan bir bileşiktir.

Doğal kökenleri nedeniyle biyolojik AlgOss ürünlerinin kimyasal bileşimi, kalsiyum fosfat ve eser element içeriği açısından insan kemiğinin mineral kısmına çok benzer.

Bunlara ek, yapı olarak son derece gözenekli bir kılavuz yapı/matriks sunar ve bu yapı, kademeli olarak bozulan ve yeni oluşan kemik ile yer değiştirir.

Bir bakışta:
 • Kaybedilen kemiği doğal olarak restore etmek
 • Allo ve Xenograftlara alternatif biyolojik “vegan” bitki
 • Yeniden büyüyen deniz alglerinden sürdürülebilir şekilde üretilir
 • Tıbbi, etik ve dini açıdan sakıncasızdır
 • Dünyanın tek rezorbe olabilen tamamen inorganik bitki kaynaklı kemik rekonstrüksiyon materyali

 • Alveolar sırtın augmentasyonu veya yeniden yapılandırılması
 • Maksiller sinüs elevasyonu greftleme
 • Kemik defektlerinin tedavisi, örneğin:
  • sistektomi sonrası
  • kök rezeksiyonu veya
  • periodontal defektler
 • Alveolar sırtın korunmasını arttırmak için ekstraksiyon soketi grefti
 • Kılavuzlu doku rejenerasyonu (GTR) bağlamında membranlarla bağlantılı olarak kemik kusurlarının (periodontal veya peri-implant) doldurulması

Hacim sabitliğinin daha uzun bir süre boyunca önemli olduğu durumlarda, daha uzun hacim stabilitesi sağlamak için saf hidroksiapatit AlgOss 100 önerilir.

Lokal kemiğe geniş temas yüzeyi olan defektlerde, yüksek () trikalsiyumfosfat içerikli bifazik ürün AlgOss 20-80, daha hızlı kemik rejenerasyonu sağlar.

… klınık sorular ve referanslar ıcın üreticinin web sitesinde bulunabilir www.algoss.at