AlgOss
Regenerowanie kości w sposób naturalny

Przeszczepy bazujące na algach pochodzące z czerwonych alg

Na początku lat 80-tych profesor dr Rolf Ewers i jego zespół w Kilonii w Niemczech rozpoczęli projekt poświęcony naturalnie porowatej alternatywie, o pochodzeniu biologicznym, ale nie odzwierzęcym do przeszczepów tkanki kostnej. W tym kontekście rozpatrywali czerwone algi morskie, które tworzą unikalny, połączony ze sobą mikroporowaty szkielet wapienny, który stabilizuje strukturę rośliny (ściany komórkowe), podobny strukturalnie do ludzkiej zębiny i kości. To stąd wzięły się pochodzące z alg (fi kogenne) nieorganiczne, wzajemnie połączone mikroporowate przeszczepy tkanki kostnej na bazie fosforanu wapnia.

W tym czasie pozyskano z krasnorostów czysty granulat hydroksyapatytowy. Ten pierwszy hydroksyapatyt pochodzenia roślinnego (HA, AlgOss 100) okazał się być środkiem osseokondukcyjnym, niemal całkowicie resorbowalnym biomateriałem, bezpiecznym i skutecznym w zastosowaniu klinicznym od 1989 roku, sprzedawanym początkowo przez Friedrichsfeld GmbH pod marką Algipore.

Dwufazowy przeszczep kostny AlgOss 20–80 obrazuje dalszy rozwój czystego fi kogennego HA w celu przyspieszenia resorpcji tego naturalnego materiału. Jest to kompozyt składający się z 20% hydroksyapatytu i 80% ß-fosforanu trójwapniowego.

Ze względu na ich naturalne pochodzenie, skład chemiczny produktów biologicznych AlgoOss jest bardzo podobny do części mineralnej ludzkiej kości pod względem zawartości fosforanu wapnia i pierwiastków śladowych.

Ponadto oferują m.in bardzo porowatą strukturę do sterowanej regeneracji/macierz o charakterze rusztowania, która podlega stopniowemu rozkładowi, i jest zastępowana przez nowo utworzoną kość.

Na pierwszy rzut oka
 • Naturalnie regeneruje utraconą tkankę kostną
 • Biologiczna, „wegańska”, roślinna alternatywa dla allo- i ksenograftów
 • Zrównoważona produkcja z odrastających alg morskich
 • Nie budzi zastrzeżeń z medycznego, etycznego i religijnego punktu widzenia
 • Jedyne na świecie resorbowalne, czysto nieorganiczne materiały kościotwórcze pochodzenia roślinnego

 • Augmentacja lub rekonstrukcja wyrostka zębodołowego
 • Przeszczep do podniesienia dna zatoki szczękowej
 • Leczenie ubytków kostnych np.:
  • npo cystektomii
  • resekcja korzenia zęba lub
  • wady przyzębia
 • Przeszczepy w obrębie zębodołu poekstrakcyjnego dla poprawy zachowania wyrostka zębodołowego
 • Wypełnianie ubytków kostnych (ubytków przyzębia lub wokół implantu) w połączeniu z membranami do sterowanej regeneracji tkanek (GTR)

W przypadkach, w których ważne jest zachowanie stałej objętości przez dłuższy czas, zalecany jest czysty hydroksyapatyt AlgOss 100, aby zapewnić dłuższą stabilność objętości.

W ubytkach o rozległej powierzchni styku z miejscową kością dwufazowy produkt o wysokiej zawartości fosforanu trójwapniowego (80%) AlgOss 20–80 przyczynia się do szybszej regeneracji kości.

...w przypadku pytań klinicznych i referencji można znaleźć na stronie producenta www.algoss.at