myplant bio
Ceramika nie musi być zawsze biała

Dzięki myplant bio spółce myplant GmbH udało się połączyć zalety implantu ceramicznego, który jest dobrze tolerowany przez tkanki z technicznymi zaletami implantu tytanowego.

Rozwiązanie to polega na pokryciu łącznika i samego tytanowego implantu warstwą ceramiczną wysokiej biozgodności i wytrzymałości.

Zalety ceramicznych powłok powierzchniowych implantów, takie jak doskonała tolerancja tkankowa i biozgodność, są znane od wielu lat i potwierdzone licznymi badaniami. Dzięki obróbce w kilkufazowej i kompleksowej wysokiej próżni, a następnie w proce­sie jonowego powlekania na implancie wytwarza się odporna na ścieranie warstwa ceramiczna (Cerid®), a na łączniku ceramiczna warstwa niobu (niob).

Ta wysoko zaawansowana technologia bioinżynieryjna, opracowana specjalnie na potrzeby myplant bio umożliwia wysokoenergetyczne naładowanie atomów, które dzięki temu wnikają w głąb powierzchni tytanu i tworzą kompozyt tytanowo-ceramiczny, odporny na ścieranie i ścinanie .

Uzyskana w ten sposób, odporna na ścinanie ceramiczna warstwa dwutlenku ma grubość ok. 4­7 mikrometrów. Jedną ze szczególnych zalet warstwy ceramicznej Cerid® i warstwy niobu o wysokiej odporności jest ich wysoka biozgodność o wartości indeksu 1.

Jak wiadomo, zapalne uszkodzenie bariery śluzówkowej często prowadzi do zapalenia tkanek miękkich wokół implantu, co często prowadzi do utraty implantu. Zarówno warstwę Cerid®, jak i niobu cechuje najwyższa odporność chemiczna spośród wszystkich materiałów stosowanych w medycynie. Dzięki temu wykluczyć można praktycznie ryzyko korozji tytanu, występującej często w kwaśnym środowisku w wyniku zmian zapalnych dziąseł i prowadzącej do zniszczenia pasywującej warstwy ochronnej tytanu.

Wszystkie funkcje w skrócie:

Technologia obróbki powierzchni Cerid®/niob stoso­wana przez myplant bio pozwala na uzyskanie warstwy kompozytowej tytanowo-ceramicznej o wysokiej wytrzymałości.

Dzięki zastosowaniu wysokopróżniowej metody powlekania, ochronną warstwę antykorozyjną, odporną na ścieranie nanosić można zarówno na implant, jak i na łącznik.

Zastosowanie specjalnego procesu odparowywania jonów umożliwia wysoko­energetyczne ładowanie atomów, które dzięki temu wnikają do powierzchni tytanu i tworzą wysoce wytrzymały kompozyt. Ceramiczna warstwa dwutlenku ma grubość ok. 4­7 mikrometrów. Jedną ze szczególnych zalet powłoki Cerid® i ceramicznej warstwy dwutlenku niobu o wysokiej wytrzymałości jest wysoka biozgodność o wartości indeksu 1.

Zarówno Cerid® (warstwa tytanowo­cyrkonowa) jak i niob (azotek niobu i tytanu) charakteryzuje najwyższa odporność chemiczna spośród wszystkich materiałów stosowanych w medycynie. Od wielu lat dostępne są wyniki badań klinicznych potwierdzające pozytywne wyniki.

Fragment zdjęcia z mikroskopu elektronowego warstwy Cerid®.
 • Wysoki stopień tolerancji biologicznej, gdyż powłoka nie uwalnia jonów tytanu, wyklucza ryzyko ścierania cząsteczek tytanu. Umożliwia niczym niezakłócone narastanie tkanek twardych i miękkich.
 • Indeks biozgodności wynoszący 1. Oznacza, że białka absorbowane na powierzchni powłoki zachowują 100 % aktywność biochemiczną.
 • Dzięki powłoce bioceramicznej nadaje się doskonale dla wszystkich grup pacjentów. Można stosować również u pacjentów z nadwrażliwością na tytan.
 • Podczas żucia nie ścierają się cząsteczki implantu.
 • Odporność na korozję – podatność tytanu na korozję wzrasta w środowisku kwaśnym, a powierzchnia Cerid® pozostaje stabilna.
 • Bardzo wytrzymała i nanoskalowana mikro­chropowatość powierzchni powłoki Cerid® zapewnia narastanie tkanki kostnej.

Pozytywne wyniki badań nad biozgodną powierzchnią ceramiczną z niobu bazują na wieloletnich doświad­czeniach w technice medycznej (np. w protezach kolanowych i biodrowych).

Szczególnie w obszarze przydziąsłowym łączników protetycznych powłokę ceramiczną z niobu o złotym kolorze cechuje odporność na korozję, którą Korrosion może powodować tworząca się płytka nazębna. Powłoka ta ma poza tym pozytywny wpływ na gojenie się implantu bez zapaleń.

Stabilny skład chemiczny i twardość powierzchni gwarantują, że powierzchnia ta pozostaje niezmieniona nawet po wielu latach ekspozycji. Dzięki temu redukuje podatność na stany zapalne w perspektywie wielu lat, a co za tym idzie minimalizuje ryzyko zanikania kości na obszarze przyszyjkowym i utraty implantu..

 • Gładka powierzchnia ceramiczna z niobu wykazuje właściwości hamujące powstawanie płytki nazębnej.
 • Dzięki najwyższemu możliwemu poziomowi biozgodności komórki nabłonka dziąsła mocno przylegają do warstwy ceramicznej z niobu.
 • Powierzchnia jest odporna na zmiany, również po wielu latach ekspozycji.
 • Biochemiczna i mechaniczna stabilność stanowiąca barierę w obszarze przydziąsłowym zapewnia doskonałą sytuację paradontologiczną.
 • Dzięki wykluczeniu zjawiska uwalniania jonów tytanu do tkanki, zmniejsza się częstość reakcji zapalnych na tytan.
 • Podobnie jak w przypadku innych powłok przeznaczonych do łączników w kolorze złotym, i w tym przypadku złoty kolor powłoki z niobu cechuje znacznie lepszy wskaźnik koloru niż konwencjonalne łączniki, zwłaszcza w przypadkach cienkiej warstwy tkanki miękkiej, dzięki czemu warstwa ta zapewnia naturalny i estetyczny wygląd jamy ustnej.

Dzięki systemowi implantów myplant bio udało się rozwinąć udokumentowaną od dziesiątek lat koncepcję, zoptymalizować i dopasować ją do wymagań nowoczesnej, zorientowanej na przyszłość terapii implantologicznej.

Koncepcja implantu pokrywanego dwufazową warstwą ceramiczną z samomocującym i odpornym na działanie sił skrętnych połączeniem stożkowym zapewnia uszczelnienie praktycznie nie do pokonania przez bakterie i odporne na mikroprzesunięcia. Takie połączenie implantu i łącznika zapewnia doskonałą obciążalność mechaniczną i wysoką wytrzymałością zmęczeniową.

Głęboki przełącznik platformowy zapewnia większą powierzchnię przylegania i narastania kości do implantu, tworząc stabilny i zdrowy kołnierz z tkanek miękkich. Dzięki temu w przypadku systemu implantów myplant bio wymagane jest jedynie minimalnie inwazyjne odsłonięcie na obszarze centralnej śruby zamykającej.

Dzięki wstawieniu implantu poniżej brzegu zębodołu kości mogą bez przeszkód obrastać implant, zapewniając biologiczne podparcie dla tkanek miękkich wokół implantu również w kierunku pionowym, a tym samym znacznie lepszy ogólny wygląd estetyczny.

Progresywne ukształtowanie gwintu implantów myplant bio polega na zwiększaniu się średnicy w kierunku wierzchołka, w związku czym korpus implantu ma kształt stożkowy i wykazuje łukowate zakrzywienie bocznych ścian gwintu, dzięki czemu działające obciążenia przenoszone są na kościec w sposób bardziej korzystny biomechanicznie. Powierzchnia gwintu zwiększająca się w kierunku wierzchołka implantu umożliwia dobre zakotwienie implantu w kośćcu (bez względu na jego stan) i pozwala na rozłożenie naprężeń działających na implant podczas żucia, które zachowuje strukturę kości. Siły działające pionowo i ukośnie z boku przenoszone są głównie na bardziej elastyczną istotę gąbczastą, a nie korową. Ochrona marginalnego poziomu kości stanowiącej biologiczną strukturę podporową dla tkanek miękkich wokół implantu stanowi istotny czynnik pozwalający na uzyskanie doskonałego i długotrwałego efektu estetycznego.