myplant GmbH – Misja i wizja

Firma LFM Poland Sp. z o. o. jest spółką joint venture  pomiędzy renomowanym międzynarodowym operatorem i niemieckim specjalistą w dziedzinie produkcji stomatologicznej oraz międzynarodową grupą, która od dziesięcioleci z powodzeniem zajmuje się marketingiem i sprzedażą implantów stomatologicznych.

Firma LFM Poland Sp. z o. o. jest więc połączeniem ponad 30-letniego doświadczenia w produkcji implantów stomatologicznych i rozwoju różnych sprawdzonych systemów implantologicznych z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży implantów.

Firma LFM Poland Sp. z o. o.widzimy siebie jako nowego, samodzielnego gracza na krajowym i międzynarodowym rynku implantologii stomatologicznej. Naszym ambitnym celem jest oferowanie wyznaczających trendy, biotechnologicznych rozwiązań w zakresie implantów stomatologicznych. Jako pionier hybrydowego segmentu rynku, tworzymy wartość dodaną dla stomatologów, ale przede wszystkim dla pacjentów.

Zamierzamy wnieść nowy i samodzielny wkład w rynek w zakresie trwałej stabilizacji tkanek twardych i miękkich oraz minimalizacji ryzyka wystąpienia mucositis i peri-implantitis dla implantów stomatologicznych.

Poważnie traktujemy obawy użytkowników i pacjentów dotyczące możliwego ryzyka zapalenia w związku z implantami i potencjalnego odrzucenia implantu. Jesteśmy gotowi zaoferować zwycięskie rozwiązania, aby zapewnić długotrwały sukces implantów stomatologicznych.

 

W systemie implantów myplant bio osiągnęliśmy perfekcyjną syntezę dwóch światów. Przyjazne dla tkanek właściwości implantu ceramicznego zostały idealnie połączone z technicznymi zaletami samoblokującego, praktycznie odpornego na bakterie, wolnego od mikroruchów połączenia implant-łącznik w jednym systemie implantologicznym, osiągając długotrwałe, doskonałe i estetyczne rezultaty.“

„myplant bio –
sprawdzona koncepcja w nowym wymiarze"

Wywiad z Oliverem Betschem,
Dyrektor zarządzający fifi rmy myplant GmbH